La Fundació Sant Vicenç

 

La Fundació Sant Vicenç és una entitat sense ànim de lucre, constituïda per empreses del Baix Vallès amb l’objectiu de fomentar la formació dels treballadors en matèria de Prevenció de Riscos Laborals i la Salut. És voluntat de la Fundació contribuir en promoure la cultura  de la prevenció en l’entorn laboral, i el foment d’una major consciència social i empresarial.

La Fundació Sant Vicenç  és una entitat compromesa amb la societat i s’orienta al desenvolupament de polítiques actives que fomentin la inserció del col·lectiu de discapacitats.

 

Actualment, la Fundació patrocina cursos de formació en matèria de salut laboral per alumnes de l’IES Mollet del Vallès i el Màster de Prevenció en RIscos Laborals a la IUCT de Mollet, axí com cursos a treballadors de les empreses del Baix Vallès en matèria de Prevenció de Riscos Laborals.