Història de la Fundació

 

La Fundació Sant Vicenç, neix com a Fundació Privada el dia 22 de maig de 1992 i es registra al Protectorat de Fundacions de la generalitat de Catalunya el dia 21 de febrer de 1995 amb el número 868.

Neix com a continuadora de la extinta mancomunitat de Serveis Mèdics d’Empresa del Vallès. En el seu origen, la Fundació té com a objectius la conservació i millora de la salut dels treballadors i la protecció d’aquests contra els riscos del treball amb les tasques de prevenció que tot això aconselli i, a l’ansem, amb les tasques d’informació i formació dels empresaris, directius d’empreses, comandaments intermedis i treballadors que resultin adients.

 

Les Empreses fundadores de ho eren per la seva pertinença a la Mancomunitat eren:

 

·        MANAUT, S.A

·        SEDUNIÓN, S.A.

·        TENERIA MODERNA FRANCO ESPAÑOLA, S.A.

·        TRAYLERS BERTOMEU OCHOA, S.A.

·        CASCO NOBEL, S.A.

·        FABRICACION DE ASIENTOS INDUSTRIALES, S.A (FAINSA)

 

La dotació inicial, va ser la aportació de la finca situada al carrer Lluis Duran, 74 de la ciutat de Mollet del Vallès, composada per la planta Baixa i dos pisos, destinada a locals comercials i despatxos.

La Fundació es finança amb els rendiments dels lloguers de l’esmentada finca.

En l’actualitat, la Fundació, imparteix cursos de formació en matèries relacionades als seus objectius fundacionals, adreçats a empreses, autònoms i treballadors, i patrocina els cursos de Primers auxilis i socorrisme i Prevenció de riscos laborals al Institut d’Ensenyament Secundari de Mollet del Vallès i patrocina el Master en Prevenció de Riscos laborals de la IUCT de Mollet del Vallès.