Objectius de la Fundació

 

La finalitat principal de la Fundació és fomentar la formació de les persones, especialment en els següents camps:

 

  • la millora de la salut en l’àmbit laboral,

  • la protecció contra els riscos del treball sobre la salut,

  • la prevenció dels accidents, les malalties professionals i les malalties del treball,

  • l’impuls de l’adopció d’hàbits saludables per les persones i de conservació del medi ambient.

 

Entre d’altres, la Fundació desenvoluparà les següents activitats:

 

  • organitzar cursos, ponències, jornades i organització d’activitats diverses que garanteixin la correcta consecució dels objectius fundacionals.

  • premiar projectes, atorgar subvencions, convocar i atorgar beques i ajuts i patrocinar activitats docents, d’investigació i de divulgació dels objectius fundacionals.

 

(Article quart dels Estatus aprovats el 18/12/2012)