Enllaços

Fundació el Roure de Mollet

Fundació el Roure de Mollet
https://elrouredelvalles.fsm.cat/roure/index.jsp

Dones d'aigua

Dones d'aigua
Dones  d'aigua

Fundació IReS

Fundació IReS
https://fundacioires.org/

IUCT

IUCT
www.iuct.com/

Serviprein, Societat de Prevenció

Serviprein, Societat de Prevenció
https://www.prevint.com/

Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball

Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball
https://www.seg-social.es/Internet_1/index.htm

Ministeri de Treball i Immigració. Estadístiques Laborals

Ministeri de Treball i Immigració. Estadístiques Laborals
https://www.empleo.gob.es/es/estadisticas/index.htm

Coordinadora Catalana de Fundacions

Coordinadora Catalana de Fundacions
https://www.ccfundacions.org/

Departament d'Empresa i Ocupació

Departament d'Empresa i Ocupació
https://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio