Celebració General Ordinària de la Fundació

El propassat 28 de juny de 2018 es va celebrar la Junta General Ordinària de la Fundació on es varen  aprobar els comptes de l'exercici 2017, la memòria d'activitats, el detall dels ajuts fundacionals, així com el pressupost del 2018. El resultat de l´Exercici va ser dun excedent de 20.895,17 euros.

Adjuntem el detall dels ajuts fundacionals del 2017. 


Activitat de teràpia assistida amb animals

 

El passat dia 4 de maig la Fundació Sant Vicenç va col.laborar amb la Fundació el Roure del Vallès en la realització d'una activitat de teràpia assisitida amb animals.
L'activitat de teràpia assistida va ser finançada per la Fundació Sant Vicenç i dirigida a gent gran i a persones amb discapacitat inte
intel·lectual.