Junta General del Patronat

 

El dia 29/06/2017 es va celebrar a la seu social de la Fundació, la Junta General del Patronat.

En aquest acte, es van aprovar per unanimitat el balanç, compte de resultats, la memòria de l’exercici 2016 i el pressupost 2017

Com a trets mes significatiu, cal destacar que en l’exercici 2016 hem obtingut un resultat de 8.450,33€, dels quals 3.774,15€ es destinen a reserva voluntària  i 4.676,18 com a resultat de l’exercici.

Pel que fa als ajuts fundacionals, hem efectuat donació als següents projectes:

·         Formació impartida en Primers Auxilis a estudiants de mecànica i electricitat de l’Institut d’Ensenyament Secundari i Formació Professional de Mollet del Vallés a un total de 190 alumnes.

·         Patrocini del Màster en Prevenció a l’Institut Universitari de Ciència i Tecnologia de Mollet del Vallés

·         Conveni de col·laboració amb el Centre Especial de Treball . Taller Alborada de l’Ajuntament de Mollet del Vallés (projecte dones d’aigua)

·         Formació impartida per la societat de Prevenció Serviprein en diversos cursos adreçats a empreses de la comarca, amb la assistència de 170 alumnes

La Junta del Patronat, ha acordat iniciar en el segon semestre de 2017, la subvenció a la Fundació el Roure de la Fundació Sanitària de Mollet (Hospital de Mollet), per tal de finançar el projecte de Teràpia assistida amb animals i l’acondicionament del nou espai destinat  al programa de voluntariat  a les instal·lacions de l’Hospital de Mollet